12 Feb 2006

Μεγάλος Διαγωνισμός Σάκη Ρουβά!

Κατεβάστε τώρα τις πιο ρομαντικές εικόνες και ήχους που υπάρχουν μέσα στην ενότητα "Ήχοι, εικόνες αγάπης ... " της κατηγορίας Valentine's Day του Vodafone live! και πάρτε μέρος στη κλήρωση για μια από τις 100 διπλές προσκλήσεις, από το Vodafone live! για τη μοναδική συναυλία του Σάκη που θα διεξαχθεί την Τρίτη 14 Φεβρουαρίου στο Κολέγιο Αθηνών !

ΟΡΟΙ και ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ του Διαγωνισμού της Vodafone
Στην κλήρωση για εκατό 100 διπλές προσκλήσεις, αποκλειστικά από το Vodafone live! για τη μοναδική συναυλία του Σάκη Ρουβά που θα διεξαχθεί την Τρίτη 14 Φεβρουαρίου θα συμμετέχουν όσοι συνδρομητές VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ Ανώνυμη Ελληνική Εταιρεία Τηλεπικοινωνιών, "κατεβάσουν" ένα από τα παρακάτω:
1) Ευχετήριες Κάρτες
2) Wallpapers
3) Screensavers
4) Welcome tones
5) Karaoke
6) Πολυφωνικά Ringtones
7) Realtones
8) Human tones
9) Μουσικά κομμάτια
κατά το διάστημα από 08/02/2006 και ώρα 11:00 έως και την 12η/02/2006 και ώρα 23:59.

Τα εν λόγω προϊόντα βρίσκονται στο μενού υπηρεσιών Vodafone live!, στην ενότητα "Ήχοι, εικόνες αγάπης…" της κατηγορίας Valentine's Day. H πλοήγηση στο Vodafone live! κοστίζει € 0.4165 ανά είσοδο και ισχύει για συνεχή παραμονή μέχρι και 24 ώρες. Η χρέωση των υπηρεσιών είναι: Ευχετήρια Κάρτα € 2,3800 , Wallpaper / Screensaver € 2,3800 , Karaoke € 4,1650, Human tones € 3,4510, Welcome tone € 1.785 ανά κομμάτι και € 0.5950 μηνιαία συνδρομή, πολυφωνικό Ringtone € 2.9750, Realtone: € 4.6410, Μουσικό Κομμάτι € 1,785. Στις παραπάνω τιμές συμπεριλαμβάνεται Φ.ΠΑ. 19%.

Από την κλήρωση εξαιρούνται οι υπάλληλοι καθώς και οι πάσης φύσεως εργαζόμενοι, με οιαδήποτε σχέση εργασίας, των εταιριών του ομίλου VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ Ανώνυμη Ελληνική Εταιρεία Τηλεπικοινωνιών (στο εξής για συντομία, VODAFONE) , της εταιρίας ARX.NET Α.Ε και της Minos ΕΜΙ Α.Ε καθώς και οι συγγενείς τους α' βαθμού.

Σημειώνεται ότι για την συμμετοχή στον διαγωνισμό δεν είναι απαραίτητη η χρήση ή αγορά κάποιας ή του συνόλου εκ των ανωτέρω υπηρεσιών ή/και προϊόντων, δεδομένου ότι όποιος επιθυμεί να συμμετέχει στην κλήρωση χωρίς χρήση/αγορά των εν λόγω υπηρεσιών και προϊόντων, μπορεί να επικοινωνεί κατά τις εργάσιμες ημέρες στο τηλέφωνο 210.67.02.935 (κεντρικά γραφεία VODAFONE ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ) κατά τη χρονική περίοδο 08/02/2006-12/02/2006 και ώρες 10:00 - 12:00 και να δηλώσει τη συμμετοχή του.

Αν ο τηλεφωνικός αριθμός και /ή λογαριασμός των προσώπων που επιθυμούν να συμμετάσχουν σε αυτήν την προωθητική ενέργεια εξοφλούνται είτε από τον εργοδότη τους , είτε από τρίτο εν γένει φυσικό ή νομικό πρόσωπο (π.χ εταιρικό πακέτο κ.α), τότε θα πρέπει να προσκομισθεί έγγραφη συγκατάθεση του συγκεκριμένου εργοδότη ή/και τρίτου, για την συμμετοχή του κατόχου του τηλεφωνικού αριθμού πριν δηλωθεί η εν λόγω συμμετοχή και αντιστοίχως παραληφθεί το έπαθλο.

O χρήστης έχει το δικαίωμα πολλαπλών συμμετοχών στην κλήρωση, αντίστοιχων με τις φορές τις οποίες θα χρησιμοποιήσει τις παραπάνω αναφερόμενες υπηρεσίες.

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα πρέπει να είναι άνω των 18 ετών και να είναι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδος.

Από την κλήρωση θα αναδειχθούν (εκατό) 100 νικητές και 100 επιλαχόντες.

Η κλήρωση θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά την Δευτέρα 13/02/2006 και ώρα 12:00 π.μ. στα γραφεία της εταιρείας VODAFONE στη διεύθυνση Τζαβέλλα 1-3 Χαλάνδρι, παρουσία της συμβολαιογράφου Αθηνών Μαρίνας Σταυριανού στην οποία είναι κατατεθειμένοι και οι παρόντες όροι.

Οι νικητές / νικήτριες της κλήρωσης θα ειδοποιηθούν τηλεφωνικά μέσα σε χρονικό διάστημα (μιας) 1 ημέρας.

Αν οποιοσδήποτε νικητής / νικήτρια δεν μπορέσει να βρεθεί στον αριθμό κινητού για τον οποίο έχει χρησιμοποιήσει κάποια από τις υπηρεσίες, αρνηθεί το δώρο του ή δεν εμφανιστεί για την παραλαβή του εντός 15ημερών κατόπιν της ειδοποίησής τους από την VODAFONE, τότε η VODAFONE απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση απέναντι στο νικητή και το δώρο του θα κερδίσει ο πρώτος επιλαχών. Αν ούτε αυτός μπορεί να βρεθεί σε διάστημα 15 ημερών το δώρο θα κερδίσει ο δεύτερος επιλαχών κοκ.

Η συμμετοχή προϋποθέτει και συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των όρων του παρόντος. Ο χρήστης με τη συμμετοχή του στο διαγωνισμό, παρέχει στη VODAFONE την άδεια για τη χρήση και την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, που τον αφορούν, για την εξυπηρέτηση των σκοπών της εν λόγω κλήρωσης.

Η VODAFONE διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει οποτεδήποτε τους όρους και τα δώρα, να αναβάλλει ή και να ματαιώσει την κλήρωση, χωρίς προειδοποίηση.

Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται η VODAFONE ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ για τυχόν άμεσες ή έμμεσες ζημίες, δαπάνες και έξοδα που μπορεί να προκύψουν από τυχόν διακοπή, δυσλειτουργία ή καθυστέρηση, απόδοση και γενικά με την πραγματική και νομική κατάσταση των δώρων του διαγωνισμού. Επίσης η VODAFONE -ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΕΕΤ δεν υπέχει οιαδήποτε ευθύνη, ποινική ή αστική προς οποιονδήποτε νικητή ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί και/ή ζημία και/ή βλάβη σωματική ή υλική ήθελε προκληθεί σε αυτούς, κατά την χρήση των δώρων, ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία.

Τα δώρα είναι συγκεκριμένα, προσωπικά, δεν δύνανται να εξαργυρωθούν σε χρήμα ούτε να ανταλλαγούν με άλλα.

Φόροι, τέλη ή έξοδα που σχετίζονται με τη χορήγηση των δώρων βαρύνουν το νικητή

Η Vodafone Α.Ε.Ε.Τ. διατηρεί το δικαίωμα προβολής των νικητών (όνομα, τόπο κατοικίας) στα ΜΜΕ και τη διαφημιστική εκμετάλλευση κάθε σχετικού γεγονότος, χωρίς την υποχρέωση πρότερης ενημέρωσης ή καταβολής αποζημίωσης.

Διευκρινίζεται ρητά ότι, μετά τη λήξη της προωθητικής ενέργειας, στην 13/02/2006 ή μετά από τυχόν σύντμηση της χρονικής διάρκειας του διαγωνισμού , οι συμμετοχές δεν είναι πλέον δυνατές και οι ήδη γενόμενες θεωρούνται αυτοδικαίως ανύπαρκτες και ουδέν επάγονται αποτέλεσμα, ούτε δεσμεύουν πλέον οποιονδήποτε, θεωρούμενες νομίμως ανακληθείσες και αυτοδικαίως ανύπαρκτες, η τοιαύτη δε ενέργεια εξομοιούται με απόσυρση. Στην περίπτωση αυτή οι συμμετέχοντες με την συμμετοχή στην παρούσα προωθητική ενέργεια αποδέχονται ανέκκλητα ότι δεν αποκτούν δικαίωμα ή απαίτηση κατά των ανωτέρω εταιρειών, ούτε νομιμοποιούνται να ζητήσουν είτε τη συνέχιση του λήξαντος διαγωνισμού, είτε παράδοση των μη παραδοθέντων δώρων είτε άλλη περαιτέρω αποζημίωση.

(Ν. 2472/97, Κανονιστική πράξη της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 1/1999) .Τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων, συλλέγει, θα διατηρεί σε αρχείο και θα επεξεργάζεται η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία "VODAFONE ΠΑΝΑΦΟΝ Ανώνυμη Ελληνική Εταιρεία Τηλεπικοινωνιών" (Δ.Τ. "Vodafone-Panafon"), διεύθυνση Τζαβέλλα 1-3, τηλ. 210-67.02.000, fax. 210-67.02.001. Σκοπός της συλλογής, διατήρησης και επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων από την Vodafone-Panafon είναι η υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση των υπηρεσιών που παρέχονται στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της εταιρείας. Η Vodafone-Panafon δικαιούται να διαβιβάζει τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων σε συνδεδεμένες με αυτή επιχειρήσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό για λόγους λειτουργικής και μηχανογραφικής εξυπηρέτησης της συναλλακτικής σχέσης με τους συμμετέχοντες ή για στατιστικούς λόγους. Η Vodafone-Panafon δικαιούται επίσης (εφόσον δεν έχει λάβει ειδική αντίθετη εντολή από τους συμμετέχοντες) να ανακοινώνει τα προσωπικά δεδομένα σας σε τρίτους για την διαφημιστική προβολή των προϊόντων και υπηρεσιών της ή επιχειρήσεων με τις οποίες η Vodafone-Panafon έχει συνεργασία, την έρευνα αγοράς ή άλλη παρόμοια δραστηριότητα και την προώθηση από απόσταση προϊόντων ή υπηρεσιών δικών της ή τρίτων. Σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή ο κάθε συμμετέχων διατηρεί το δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα του και ενημέρωσης, ή και αντίρρησης στην περαιτέρω επεξεργασία των στοιχείων του βάσει του άρθρου 13 του Ν. 2472/97 για την προστασία προσωπικών δεδομένων.

No comments:

Post a Comment