25 Jan 2009

Αντίστροφη μέτρηση για τη Γιουροβίζιον (eng)

Στις 18 Φεβρουαρίου, όπως όλα δείχνουν, θα πραγματοποιηθεί ο ελληνικός τελικός για τη Γιουροβίζιον. Η βραδιά θα διεξαχθεί στο «Αθηνών Αρένα» και ο Σάκης Ρουβάς, η συμμετοχή του οποίου έχει ανακοινωθεί από τον περασμένο Ιούλιο, θα ερμηνεύσει τρία τραγούδια, όλα σε σύνθεση του Δημήτρη Κοντόπουλου. Το τραγούδι που θα «ταξιδέψει» μέχρι τη Μόσχα θα επιλέξει από κοινού κοινό και κριτική επιτροπή. Τη βραδιά θα παρουσιάσουν όπως πέρσι έτσι και φέτος οι αδελφές Μαγγίρα, Ματθίλδη και Μπέττυ, την καλλιτεχνική επιμέλεια θα έχει ο Φωκάς Ευαγγελινός, ενώ ο Ηλίας Λεδάκης, μαζί με τον Φωκά Ευαγγελινό, την ευθύνη για το αισθητικό αποτέλεσμα της παρουσίασης. Περισσότερες λεπτομέρειες για τη συγκεκριμένη βραδιά θα ανακοινωθούν από την ΕΡΤ σε συνέντευξη Τύπου που ετοιμάζει γύρω στις 11 Φεβρουαρίου.

Την προηγούμενη εβδομάδα η EBU ανακοίνωσε την τελική λίστα με τις συμμετέχουσες χώρες που θα λάβουν μέρος στον 54ο Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό της Γιουροβίζιον, ο οποίος θα διεξαχθεί το Μάιο στη Μόσχα. Από τις 43 χώρες, οι 38 θα συμμετάσχουν στους δύο ημιτελικούς, στις 12 και 14 Μαΐου. Οι λεγόμενοι «μεγάλοι», Γαλλία, Γερμανία, Ισπανία και Βρετανία και η νικήτρια Ρωσία, θα συμμετάσχουν απευθείας στον τελικό στις 16 Μαΐου. Η κλήρωση για να δουν σε ποιον από τους δύο ημιτελικούς θα εμφανιστεί καθεμία από τις 38 χώρες θα πραγματοποιηθεί στις 30 Ιανουαρίου στη Μόσχα. Τα περισσότερα δίκτυα έχουν ήδη επιβεβαιώσει τη συμμετοχή τους, αλλά αυτή που εξέπληξε τους πάντες ήταν αυτή της Λετονίας, καθώς νωρίτερα το LTV είχε ανακοινώσει δημόσια ότι θα απέχει από το φετινό διαγωνισμό.

Αναλυτικότερα, η Γεωργία επιστρέφει φέτος, ενώ η επιστροφή της Σλοβακίας στο διαγωνισμό γίνεται μετά από 10 χρόνια περίπου απουσίας. Την ίδια ώρα το Σαν Μαρίνο επέλεξε φέτος να μην πάρει μέρος στη Γιουροβίζιον.

Ο διευθυντής της EBU για τον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό Τραγουδιού της Γιουροβίζιον Svante Stockselius αναφέρθηκε στη λίστα των συμμετεχόντων, χαρακτηρίζοντάς την ως «σφιχτοδεμένη οικογένεια» και δήλωσε τα εξής: «42 από τις περσινές 43 συμμετέχουσες χώρες είναι και πάλι στο διαγωνισμό. Αν και ήταν μια δύσκολη χρονιά και πολλές ήταν οι χώρες που αρχικά θέλησαν να μη συμμετάσχουν, τελικά καταφέραμε να τις κρατήσουμε στο διαγωνισμό». Η κλήρωση για τη σειρά εμφάνισης των χωρών στους δύο ημιτελικούς και τον τελικό θα πραγματοποιηθούν στα μέσα Μαρτίου.

Στο πλαίσιο των αλλαγών που θα ισχύσουν από φέτος στο διαγωνισμό σε μια προσπάθεια να απαλειφθούν οι συμμαχίες μεταξύ των χωρών, η EBU ανακοίνωσε ότι το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας για τον τελικό της 16ης Μαΐου 2009 θα προκύψει 50% από την τηλεψηφοφορία και 50% από τις επιτροπές ειδικών.

Οι επιτροπές θα είναι πενταμελείς, συμπεριλαμβανομένου και του προέδρου της. Μέλη τους θα είναι Έλληνες πολίτες, επαγγελματίες στην εγχώρια μουσική βιομηχανία. Θα πρέπει να υπάρχει μια αναλογική κατανομή στην ηλικία και στο φύλο των μελών. Κανένα από τα μέλη δε θα πρέπει να συνδέεται με οποιονδήποτε τρόπο με τα συμμετέχοντα τραγούδια και τους καλλιτέχνες.

Η διαδικασία της επιλογής για τους δύο ημιτελικούς παραμένει η ίδια. Τα εννέα πρώτα τραγούδια από κάθε ημιτελικό θα προκύψουν από την τηλεψηφοφορία, ενώ ως δέκατο προκρίνεται το πρώτο στην ψηφοφορία των επιτροπών σε κάθε ημιτελικό.


ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ


Countdown to Eurovision

On February 18, as probably will be the Greek final for Eurovision. The event will take place in the «Athens Arena» and Sakis Rouvas, whose participation has been announced since last July, will interpret three songs, all composed by Dimitris Kontopoulos. The song that will «travel» to Moscow will be a joint decision between the public and commitee. The evening's presenter as last year will be the Mangira sisters, Mathilda and Betty, artistic editing was done by Evangelinos Fokas, while Elias Ledaki along with Evangelinos Fokas, will be responsible for aesthetic effect of the presentation. More details on this event will be announced by ERT in the press released around 11th of February.

Last week, the EBU announced the final list of the competing countries that will participate in the 54th Eurovision, which will take place on May in Moscow. Of the 43 countries, 38 will participate in two semi-finals on 12 and 14 May. The so-called «great sponsors», France, Germany, Spain and Britain, and last year's winner Russia will participate directly in the final on 16th of May. The lottery to see on which of the two semifinals each of the 38 countries will compete is scheduled January 30 in Moscow. Most networks have already confirmed their participation, but what surprised everyone Latvia, as the LTV had earlier publicly announced that it will abstain from this year's contest.

Specifically, Georgia returns this year, while the return of Slovakia in the competition is after 10 years of absence. At the same time in San Marino this year chose not to participate in the Eurovision 2009.

The Director of the EBU for the European Song Contest Svante Stockselius the plug mentioned the list of participants, describing it as a «well-knit family» and stated as follows: «42 of last year's 43 participating countries are still in the competition. Although it was a difficult year and many countries were originally relactunt to participate, finally managed to keep them in the competition ». The draw for the order of appearance of the countries in the semifinals and final will take place in mid-March.

In the spirit of changes that will apply from this year's contest in an effort to remove the alliances between countries, the EBU announced that the vote for the final on 16 May 2009 will result in 50% televoting and 50% to committees specialists.

The committees will be five, including the chairman. Members will be Greek citizens, professionals in the domestic music industry. There should be a proportional distribution in age and gender of members. None of the members should be linked in any way with the participating artists and songs.

The process of selection for both semi-finals remains the same. The first nine songs from each semifinal will emerge from televoting and the tenth qualifies as the first vote of the committees in each semifinal


APOGEVMATINI

No comments:

Post a Comment